Chcete, aby Vaše dítě chodilo ve školním roce 2021/22 do školní družiny?

Zobrazení: 247

Pokud ano, nezapomeňte jej přihlásit již nyní v červnu! Potřebujeme znát počty přihlášených z důvodu personálního obsazení v příštím školním roce. Prodloužili jsme tedy termín přihlášek do 29.6. 2021. Přihlášku najdete na: Školní družina/Informace (https://www.zsmsnovyknin.cz/skolni-druzina/informace). Časy odchodů lze vyplnit až 1.9. 2021.

Bc. Kateřina Havlíčková

Pozvánka na schůzky rodičů budoucího 1. ročníku

Zobrazení: 214

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na informativní schůzky, které proběhnou dne 24. 6. 2021 od 15:30 v učebnách 3. a 1. třídy. Z hygienických důvodů Vás žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce dítěte a o použití respirátoru v prostorách školy. Na schůzce budou poskytnuty informace k nástupu dětí do školy. Podrobnější informace jsou v mailech.                 

Na společné setkání s Vámi se těší třídní učitelky Naděžda Beldíková a Iva Dušková

Informace k prezenčnímu vzdělávání od 3. 5. 2021

Zobrazení: 262

Potvrzujeme platnost všech níže uvedených informací.

Vážení rodiče,

v případě, že dojde ke schválení účasti žáků druhého stupně na prezenční výuce od 3. 5. 2021, bude výuka žáků 6. až 9. ročníků probíhat v tzv. rotaci – jeden týden prezenční výuka, jeden týden distanční výuka.

 

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. se prezenčně vzdělává 6. B, 7. B, 8. A, 8. B.

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. se distančně vzdělává 6. A, 7. A, 9.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se prezenčně vzdělává 6. A, 7. A, 9.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se distančně vzdělává 6. B, 7. B, 8. A, 8. B.

 

V dalším období budeme postupovat podle aktuálního vývoje epidemiologické situace a nařízení vlády.

Při prezenční výuce bude hudební výchova probíhat bez výuky zpěvu.

Při distanční výuce dojde ke změnám v rozvrhu oproti současnému stavu. Prosíme, sledujte rozvrh v kalendáři MS Teams.

Školní jídelna bude v provozu. Žádáme žáky, kteří budou prezenčně vzděláváni, aby si přihlásili obědy.

Bližší informace budou sděleny do konce týdne s ohledem na doporučení vlády.